You are here:  / Auta / Wyjaśnij na czym polega transport przesyłowy

Wyjaśnij na czym polega transport przesyłowy

Transport przesyłowy

Bardzo ważną rolę na całym świecie odgrywa transport przesyłowy. Można przez to rozumieć transport między innymi rurociągowy, który transportuje substancje płynne lub gazowe, na przykład ropę naftową lub gaz ziemny. Rurociągi w Polsce stają się coraz dłuższe. Do najważniejszych rurociągów w Polsce można zaliczyć rurociąg pod nazwą „Przyjaźń” lub tranzytowy gazociąg Jamalski. Jak wiadomo dostarczanie substancje płynne, czy gazowe jest bardzo ważne. Jest to na pewno dziedzina w której Polska musi się jeszcze bardziej rozwinąć, ponieważ przynosi to duże korzyści. Na Dolnym Śląsku znajduje się bardzo rozbudowana sieć gazociągów, która posiada gaz koksowniczy. Taki gaz to nic innego, jak paliwo, które uzyskiwane jest przed destylację węgla kamiennego, która odbywa się na sucho. Sieć elektroenergetyczna w naszym kraju składa się z linii wysokiego napięcia. W Polsce istnieje także kilka wodociągów, które łączą jeziora lub zbiorniki z danym miastem. To bardzo ważne, ponieważ transport przesyłowy, dostarcza również wodę, która jest niezbędna do życia.