You are here:  / Auta / Motoryzacja / Porady / Samochody / Transport / Usługi / Transport przesyłowy w Polsce

Transport przesyłowy w Polsce

Czym jest transport przesyłowy?

Transport przesyłowy jest kluczowym rozwiązaniem w przesyłaniu ładunków jednorodnych. Do czego jest używany? Przesyłany jest gaz ziemny, ropa, węgiel kamienny, czy woda. W krajach o wysokiej strukturze rozwoju z transportu przesyłowego korzystają nawet dostawcy mleka, czy piwa. Jest to bardzo wygodna forma transportu, gdyż jest tania. A właściwie można powiedzieć, że transport przesyłowy jest najtańszym z istniejących transportów. Jest też szybki. Ładunki nie jadą wiele kilometrów autostradami, tylko pokonują te trasy rurociągami, taśmociągami, czy przewodami.
Największą wadą, nie wiem czy nie jedyną, jest koszt wybudowania rurociągu, niezbędnego do transportu. Niestety jest to koszt wysoki, gdyż rurociągi często łączą nie tylko miasta, ale i państwa. Ciągną się setki kilometrów. Budowa rurociągu jest potężnym, czasochłonnym i drogim przedsięwzięciem.
Transport przemysłowy ma jednak tyle zalet, że jest to jedna z najwygodniejszych i najtańszych form transportu. Dodatkowo rozładowuje ruch na autostradach.