You are here:  / Auta / Motoryzacja / Porady / Samochody / Transport / Usługi / Transport przesyłowy

Transport przesyłowy

Transport przesyłowy – co to jest?

Transport przesyłowy jest to transport gazów lub substancji płynnych rurociągami, a także transport energii elektrycznej. W celu przesłania energii elektrycznej do naszych domów, buduje się sieci (linie) przesyłowe. Z uwagi na to, że transformatory, według najnowszych badań, zakłócają pole elektromagnetyczne naszej planety, to ten sposób transportu energii elektrycznej postrzega się jako nieprzyjazny dla środowiska. Niestety, zastąpienie linii elektrycznych nowszą technologią generuje bardzo duże koszty. W krajach wysokorozwiniętych zakłada się linie podziemne, które uznawane za bezpieczniejsze dla środowiska.
W celu przesłania paliw jakim są ropa naftowa i gaz ziemny buduje się podziemne rurociągi, które umożliwiają przesłanie tych substancji na duże odległości. Co więcej obserwuje się coroczny wzrost tej sieci w naszym kraju, co jest bardzo istotne dla rozwoju naszej gospodarki. Ponadto transport przesyłowy zapewnia sprowadzanie rurociągami gazu lub ropy z odległych zakątków świata, np. z Rosji.