You are here:  / Usługi / Na czym polega transport przesyłowy?

Na czym polega transport przesyłowy?

Przesył w transporcie

Transport rurociągowy substancji gazowych i płynnych takich jak gaz ziemny i ropa naftowa a także przesył energii elektrycznej to transport przesyłowy. Transport taki polega na przesyłaniu ładunków przez rurociągi oraz jest przystosowany do przesyłania ładunku jednego rodzaju.
Taki transport może odbywać się zarówno między miastami, jak również między państwami. Zaletą tego rodzaju transportu jest niski koszt eksploatacji a także szybkość przesyłu. Rurociągi oraz przesyłowe linie energetyczne średniego oraz wysokiego napięcia zaliczane są do sztucznych dróg transportowych.
Najważniejszymi rurociągami w Polsce jest tranzytowy ropociąg Przyjaźń, który przebiega przez Polskę. Ropociąg, który łączy Płock z Gdańskiem oraz tranzytowy gazociąg Jamalski.
Uzupełnieniem sieci gazociągów są magazyny podziemne gazu wysokometanowego. Zapewniają one bezpieczeństwo, które polega na zaopatrzeniu w gaz ziemny odbiorców w przypadku przerwania dostaw.
Natomiast sieć przesyłowa energii elektrycznej w Polsce składa się z linii przesyłowych wysokiego napięcia oraz linii doprowadzających prąd do stacji transformatorowych oraz do różnych odbiorców.