Nocleg dla ubezpieczonych

Contact An Agent

Freight-forwardingOsoby, które mają ubezpieczenie samochodowe i wykupiony do tego wariant assistance zazwyczaj w wersji średniej, albo w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych w wersji rozszerzonej (zależy to od tego, w jakim stopniu oferta każdego towarzystwa jest rozbudowana), mogą liczyć na nocleg. Nocleg dla osób ubezpieczonych obejmuje oczywiście taką ilość osób, która jest wymieniona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeśli wiec nasze auto przewoziło osiemnaście osób, a było miejsce w nim jedynie na piec, co jak sami wiemy z doświadczenia, zdarza się na polskich drogach, wtedy nocleg w razie niemożności kontynuowania podróży dostanie tylko tyle osób, ile jest zarejestrowanych w dowodzie rejestracyjnym. Nocleg łączy się z dowiezieniem osób ubezpieczonych do miejsca noclegownia.

Nocleg jest możliwy do zarezerwowania przez ubezpieczyciela jest możliwy jedynie w wypadkach, kiedy samochód, którym podróżował ubezpieczony i który był przedmiotem ubezpieczenia został unieruchomiony i kiedy dalsze podróżowanie nim jest niemożliwe. Oczywiście musi być przy tym zachowana zasada, że miejsce nasze zamieszkania jest ie bliżej niż dwadzieścia kilometrów od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Inne sytuacje to także kradzież czy strata pojazdu na skutek różnych innych zdarzeń – wszystkie te sytuacje są określone jako mogące wystąpić i które są objęte ubezpieczeniem assistance.